Huurvoorwaarden - WMT Kledingverhuur

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huurvoorwaarden

Huren
De volgende huurvoorwaarden zijn van toepassing:

1. Kleding is te huur voor maximaal 1 week voor het aangegeven bedrag.
2. Bij het ophalen van de kleding dient de huurprijs betaald te worden. Dit kan contant worden voldaan of
    per bankbetaling. U krijgt een factuur.
3. Wij hanteren geen borg, maar vertrouwen op uw moraliteit.
4. U dient de kleding gewassen (en zo nodig gestreken) en op de afgesproken datum terug te bezorgen.
5. Sommige kledingstukken of bij een groot aantal huur-items reinigen we liever zelf. 
    Hiervoor wordt wasgeld à € 25-50 gerekend. Dit wordt van tevoren met u afgesproken.
6. Bij te laat terugbrengen van de kleding wordt een extra huur in rekening gebracht.
7. De kleding dient teruggebracht te worden in de staat zoals deze aan u is overhandigd.
8. Wordt er beschadiging aan de kleding geconstateerd voordat deze wordt verhuurd, zal WMT Kledingverhuur 
    hiervan een aantekening maken.
9. In overleg kan en mag kleding passend gemaakt worden, echter altijd zó dat dit weer ongedaan gemaakt 
    kan worden. (bijv. extra zoom)
10. Bij schade, verlies of diefstal zal per verhuurd artikel een bedrag van maximaal €25,00 in rekening 
     worden gebracht.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu